Reklama Ten baner wyświetlono 5 980 339 razy.
Bank Spółdzielczy

Sprawy miasta. XVII Sesja VII kadencji Rady Miasta

Sprawdź jakie uchwały zostały podjęte

XVII Sesja VII kadencji Rady Miasta, fot. UM To

fot. UM To

Reklama Ten baner wyświetlono 10 155 747 razy.
Bank Spółdzielczy Top

W dniu 29 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XVII sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski. W pierwszej części sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami.

 

Radny wytypowali Radnych Jacka Pawłuckiego i Ryszarda Szczepaniuka do składu zespołu weryfikacyjnego w zakresie projektów zgłoszonych w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.

 

W kolejnej części Radni uchwalili uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2015 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Prokuratora Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim na uchwałę nr VIII/39/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe, ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tomaszów Lubelski, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - działki nr 7/7 ark. 1o pow. 1,9239 ha położonej przy ul. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim, zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – działek nr 16/2 ark. 3, nr 1 ark. 10, nr 2 ark. 10 o łącznej powierzchni 3,1924 ha położonych w Tomaszowie Lubelskim, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych i usługowych przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego.

 

Po sesji Radni Rady Miasta, władze samorządowe, duchowieństwo oraz zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym, w trakcie, którego mieli możliwość wspólnej modlitwy, kolędowania, dzielenia się opłatkiem, złożenia życzeń świąteczno-noworocznych.

 

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

 

źr. UM Tomaszów Lub.


  • R
    Redakcja
  • data dodania 30 grudzień 2015 12:15

Komentarze (0 )

  • Brak komentarzy. Może chcesz dodać swój?
Dodaj komentarz