Reklama Ten baner wyświetlono 14 589 razy.
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Materiał Wyborczy Marzeny Czubaj - Gancarz "Sukcesy 2015" (cz.2)

Materiał Wyborczy Marzeny Czubaj - Gancarz "Sukcesy 2015" (cz.2),

Będąc Wójtem Gminy Tomaszów Lubelski zadbałam o dynamiczny rozwój Naszej Gminy, dzięki czemu zostaliśmy zauważeni w rankingach ogólnopolskich. Wybudowałam nowe drogi i chodniki, zadbałam o nowe oświetlenie dla naszych miejscowości, zainwestowałam w nowe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wyremontowałam i doposażyłam szkoły gminne, zadbałam o place, świetlice i przystanki. Przez cztery lata pracy zbudowałam infrastrukturę gminą za ponad 28 milionów złotych i spłaciłam w połowie kredyty zaciągnięte przez mojego poprzednikanie zaciągając nowego długu i nie wyprzedając ziemiW okresie mojej kadencji pozyskałam środki na rozwój Naszej Gminy w niebagatelnej kwocie ponad 20,5 milionów złotych. A przecież wcześniej, dążono do likwidacji szkół gminnych, argumentując ten zamiar dużymi oszczędnościami, zaciągnięto olbrzymi dług, umarzając jednocześnie podatki najbogatszym, wyprzedawano ziemię, bo na wszystko brakowało pieniędzy.

A jednak dziś gmina się rozwija. To wszystko udało się osiągnąć dzięki Wam, Drodzy Mieszkańcy, bo zaufaliście mi w poprzednich wyborach i teraz ponownie proszę o Wasz Głos. Jestem sprawdzonym Wójtem Gminy Tomaszów Lubelski i wiem, że Was nie zawiodę.

W 2015 roku zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 2.068.571,50 zł, w tym:

 • Wybudowano odcinek drogi w Majdanie Górnym, ul. Dębowa o długości 545 mb. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy oraz wybudowaniem zjazdów i rowów odwadniających.

 • Wykonano chodniki przy drogach publicznych o łącznej powierzchni blisko 2 tys. m2 na terenie Gminy w miejscowościach Jeziernia, Ruda Wołoska, Łaszczówka, Sabaudia, Majdanek, Podhorce, Justynówka, Kolonia-Rogóźno oraz Rabinówka.

 • Wybudowano odcinek drogi o długości 314 mb w Typinie. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy oraz wybudowaniem zjazdów i rowów odwadniających. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000,00 zł.

 • Wykonano utwardzenie drogi na odcinku 500 mb w miejscowości Nowa Wieś. Drogę utwardzono poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia oraz tzw. „pryskanki”.

 • Wykonano remonty dróg asfaltowych na terenie Gminy wraz z wykonaniem nakładek asfaltowych na drogach w Szarowoli – 100 mb oraz Wieprzowe Jezioro – 285 mb oraz powierzchniowego utrwalenia drogi w Klekaczu.

 • Wykonano instalacje kolektorów solarnych do produkcji ciepłej wody w miejscowościach Łaszczówka oraz Szarowola. W Łaszczówce wykonano instalację na budynkach wspólnoty mieszkaniowej natomiast w Szarowoli na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 222 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • Wykonano remonty dróg gruntowych poprzez wbudowanie kruszywa kamiennego.

 • Wybudowano linię oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rogóźno i Rogóźno – Kolonia. Wybudowano 45 szt. lamp oświetleniowych w technologii LED.

 • Wykonano odciek drogi z płyt betonowych o długości 156 m w miejscowości pomiędzy Przecinką a Justynówką.

 • Wykonano rozbudowę linii oświetleniowych w miejscowościach Sabaudia, Rabinówka, Przeorsk i Typin. Łącznie zamontowano 16 szt. lamp.

 • Wykonano remonty i doposażenia świetlicy w następujących miejscowościach:

  1. Rabinówka – w ramach prac ocieplono budynek styropianem oraz wykonano elewację z tynku i ogrodzenie placu

  2. Chorążanka – w ramach prac wykonano podłogi z płytek gresowych.

  3. Zamiany – w ramach prac ocieplono budynek styropianem oraz wykonano elewację z tynku.

  4. Przeorsk – zakupiono sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy do świetlicy oraz zagospodarowano boisko.

  5. Rogóźno – Kolonia – wyremontowano dach oraz sufit wraz z ociepleniem.

  6. Typin – wykonano instalację ogrzewania w świetlicy poprzez zamontowanie pieca co oraz wykonanie instalacji grzejników i nagrzewnic.

 • Wykonano remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli. Zakres robót obejmował remont schodów oraz remont elewacji budynku.

 • Ustawiono 5 wiat przystankowych przy drogach na terenie Gminy.

 • Wykonano remont sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy.

 • Wykonano stroje dla zespołu ludowego Kalina z Rudy Wołoskiej. Wykonano 10 szt. strojów dla kobiet oraz 5 szt. strojów dla mężczyzn. Wartość projektu 20,5 tys. zł, z czego dotacja 10 tys. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • Zakupiono i zamontowano sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Podhorcach. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • Wykonano i ustawiono tablice ogłoszeniowe w sołectwach na terenie Gminy.

 • Zrealizowano projekt polegający na budowie stron internetowych Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, Gminnego Ośrodka Kultury, Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli oraz Biblioteki Komunalnej. Wartość projektu 83 tys. zł, z czego dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji 66,41 tys. zł.

 • Zakupiono lekki samochód pożarniczy dla OSP w Łaszczówce. Wartość zakupu 125 tys. zł, z czego dotacja 50 tys.

 • Zrealizowano następujące projekty we współpracy z organizacjami pozarządowymi:

  1. Moja mała Ojczyzna -poznajmy ją na nowo. Beneficjent UKS Sabaudia. Zakres projektu: Stworzenie map ze szlakami rowerowymi i ciekawymi miejscami na szlaku. .

  2. Spotkajmy się pod wiatą. Beneficjent OSP w Majdanie Górnym. Zakres projektu: stworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności w Majdanie Górnym. Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom wsi bezpiecznego, atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca wypoczynku oraz organizacji różnych imprez poprzez utworzenie wiat z zadaszeniem i paleniska, zakup 5 ławeczek, 2 dużych stołów i rusztu do grillowania.

  3. Spotkajmy się pod studnią II. Beneficjent SOK Sabaudia. Zakup atrap monitoringu oraz paneli ogrodzenia

  4. Sensoryczny Park wyobraźni. Beneficjent: Stowarzyszenie „Razem młodzi przyjaciele” z Przeorska. Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku na łonie natury dla dzieci, młodzieży

  5. Roztoczańskie wiaty integracyjne. Beneficjent: Stowarzyszenie „Razem młodzi przyjaciele” z Przeorska. Zakres projektu: stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności oraz osób przyjezdnych w tym turystów. W ramach realizacji projektu powstała drewniana wiata o wymiarach 4m x 4,5m przy świetlicy w Przeorsku.

 


Materiał nadesłany. Prześlij swój komunikat wyborczy na kontakt@tomaszowiak.net

Komentarze
Liczba komentarzy 0
  Brak komentarzy
Dodaj komentarz

Może Cię zainteresować

30 dni na usunięcie plakatów i haseł wyborczych

Wybory 2018. 30 dni na usunięcie plakatów i haseł wyborczych

Miasto Tomaszów LubelskiWybory 2018
 • 28.11.2018
 • tomekwatly
Wojciech Żukowski Burmistrzem Tomaszowa Lubelskiego
Bardzo popularne Musisz zobaczyć!

Wybory 2018. Wojciech Żukowski Burmistrzem Tomaszowa Lubelskiego

Miasto Tomaszów LubelskiWybory 2018
 • 22.10.2018
 • Administrator
Wyniki wyborów samorządowych 2018 - Gminy powiatu tomaszowskiego
Bardzo popularne Musisz zobaczyć!

Wyniki. Wyniki wyborów samorządowych 2018 - Gminy powiatu tomaszowskiego

Wybory 2018
 • 22.10.2018
 • Administrator
Wyniki sondażu - zobacz kogo typowali czytelnicy tomaszowiak.net
Popularne

Wybory 2018. Wyniki sondażu - zobacz kogo typowali czytelnicy tomaszowiak.net

Miasto Tomaszów Lubelskitomaszowiak.netWybory 2018
 • 19.10.2018
 • Administrator
Film
Wywiad z Ryszardem Sobczukiem - kandydatem na burmistrza Tomaszowa Lubelskiego
Popularne

Wideo. Wywiad z Ryszardem Sobczukiem - kandydatem na burmistrza Tomaszowa Lubelskiego

Miasto Tomaszów LubelskiWybory 2018Filmy
 • 19.10.2018
 • Administrator