Reklama Ten baner wyświetlono 213 102 razy.
Plus Tomaszów lipiec

Materiał Wyborczy Marzeny Czubaj - Gancarz "Sukcesy 2015" (cz.2)

Materiał Wyborczy Marzeny Czubaj - Gancarz "Sukcesy 2015" (cz.2),

Będąc Wójtem Gminy Tomaszów Lubelski zadbałam o dynamiczny rozwój Naszej Gminy, dzięki czemu zostaliśmy zauważeni w rankingach ogólnopolskich. Wybudowałam nowe drogi i chodniki, zadbałam o nowe oświetlenie dla naszych miejscowości, zainwestowałam w nowe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wyremontowałam i doposażyłam szkoły gminne, zadbałam o place, świetlice i przystanki. Przez cztery lata pracy zbudowałam infrastrukturę gminą za ponad 28 milionów złotych i spłaciłam w połowie kredyty zaciągnięte przez mojego poprzednikanie zaciągając nowego długu i nie wyprzedając ziemiW okresie mojej kadencji pozyskałam środki na rozwój Naszej Gminy w niebagatelnej kwocie ponad 20,5 milionów złotych. A przecież wcześniej, dążono do likwidacji szkół gminnych, argumentując ten zamiar dużymi oszczędnościami, zaciągnięto olbrzymi dług, umarzając jednocześnie podatki najbogatszym, wyprzedawano ziemię, bo na wszystko brakowało pieniędzy.

A jednak dziś gmina się rozwija. To wszystko udało się osiągnąć dzięki Wam, Drodzy Mieszkańcy, bo zaufaliście mi w poprzednich wyborach i teraz ponownie proszę o Wasz Głos. Jestem sprawdzonym Wójtem Gminy Tomaszów Lubelski i wiem, że Was nie zawiodę.

W 2015 roku zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 2.068.571,50 zł, w tym:

 • Wybudowano odcinek drogi w Majdanie Górnym, ul. Dębowa o długości 545 mb. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy oraz wybudowaniem zjazdów i rowów odwadniających.

 • Wykonano chodniki przy drogach publicznych o łącznej powierzchni blisko 2 tys. m2 na terenie Gminy w miejscowościach Jeziernia, Ruda Wołoska, Łaszczówka, Sabaudia, Majdanek, Podhorce, Justynówka, Kolonia-Rogóźno oraz Rabinówka.

 • Wybudowano odcinek drogi o długości 314 mb w Typinie. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy oraz wybudowaniem zjazdów i rowów odwadniających. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000,00 zł.

 • Wykonano utwardzenie drogi na odcinku 500 mb w miejscowości Nowa Wieś. Drogę utwardzono poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia oraz tzw. „pryskanki”.

 • Wykonano remonty dróg asfaltowych na terenie Gminy wraz z wykonaniem nakładek asfaltowych na drogach w Szarowoli – 100 mb oraz Wieprzowe Jezioro – 285 mb oraz powierzchniowego utrwalenia drogi w Klekaczu.

 • Wykonano instalacje kolektorów solarnych do produkcji ciepłej wody w miejscowościach Łaszczówka oraz Szarowola. W Łaszczówce wykonano instalację na budynkach wspólnoty mieszkaniowej natomiast w Szarowoli na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 222 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • Wykonano remonty dróg gruntowych poprzez wbudowanie kruszywa kamiennego.

 • Wybudowano linię oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rogóźno i Rogóźno – Kolonia. Wybudowano 45 szt. lamp oświetleniowych w technologii LED.

 • Wykonano odciek drogi z płyt betonowych o długości 156 m w miejscowości pomiędzy Przecinką a Justynówką.

 • Wykonano rozbudowę linii oświetleniowych w miejscowościach Sabaudia, Rabinówka, Przeorsk i Typin. Łącznie zamontowano 16 szt. lamp.

 • Wykonano remonty i doposażenia świetlicy w następujących miejscowościach:

  1. Rabinówka – w ramach prac ocieplono budynek styropianem oraz wykonano elewację z tynku i ogrodzenie placu

  2. Chorążanka – w ramach prac wykonano podłogi z płytek gresowych.

  3. Zamiany – w ramach prac ocieplono budynek styropianem oraz wykonano elewację z tynku.

  4. Przeorsk – zakupiono sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy do świetlicy oraz zagospodarowano boisko.

  5. Rogóźno – Kolonia – wyremontowano dach oraz sufit wraz z ociepleniem.

  6. Typin – wykonano instalację ogrzewania w świetlicy poprzez zamontowanie pieca co oraz wykonanie instalacji grzejników i nagrzewnic.

 • Wykonano remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli. Zakres robót obejmował remont schodów oraz remont elewacji budynku.

 • Ustawiono 5 wiat przystankowych przy drogach na terenie Gminy.

 • Wykonano remont sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy.

 • Wykonano stroje dla zespołu ludowego Kalina z Rudy Wołoskiej. Wykonano 10 szt. strojów dla kobiet oraz 5 szt. strojów dla mężczyzn. Wartość projektu 20,5 tys. zł, z czego dotacja 10 tys. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • Zakupiono i zamontowano sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Podhorcach. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • Wykonano i ustawiono tablice ogłoszeniowe w sołectwach na terenie Gminy.

 • Zrealizowano projekt polegający na budowie stron internetowych Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, Gminnego Ośrodka Kultury, Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli oraz Biblioteki Komunalnej. Wartość projektu 83 tys. zł, z czego dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji 66,41 tys. zł.

 • Zakupiono lekki samochód pożarniczy dla OSP w Łaszczówce. Wartość zakupu 125 tys. zł, z czego dotacja 50 tys.

 • Zrealizowano następujące projekty we współpracy z organizacjami pozarządowymi:

  1. Moja mała Ojczyzna -poznajmy ją na nowo. Beneficjent UKS Sabaudia. Zakres projektu: Stworzenie map ze szlakami rowerowymi i ciekawymi miejscami na szlaku. .

  2. Spotkajmy się pod wiatą. Beneficjent OSP w Majdanie Górnym. Zakres projektu: stworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności w Majdanie Górnym. Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom wsi bezpiecznego, atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca wypoczynku oraz organizacji różnych imprez poprzez utworzenie wiat z zadaszeniem i paleniska, zakup 5 ławeczek, 2 dużych stołów i rusztu do grillowania.

  3. Spotkajmy się pod studnią II. Beneficjent SOK Sabaudia. Zakup atrap monitoringu oraz paneli ogrodzenia

  4. Sensoryczny Park wyobraźni. Beneficjent: Stowarzyszenie „Razem młodzi przyjaciele” z Przeorska. Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku na łonie natury dla dzieci, młodzieży

  5. Roztoczańskie wiaty integracyjne. Beneficjent: Stowarzyszenie „Razem młodzi przyjaciele” z Przeorska. Zakres projektu: stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności oraz osób przyjezdnych w tym turystów. W ramach realizacji projektu powstała drewniana wiata o wymiarach 4m x 4,5m przy świetlicy w Przeorsku.

 


Materiał nadesłany. Prześlij swój komunikat wyborczy na kontakt@tomaszowiak.net

Komentarze
Liczba komentarzy 0
  Brak komentarzy
Dodaj komentarz

Może Cię zainteresować

Program wyborczy - Materiał Wyborczy Marzeny Czubaj-Gancarz (cz. 4)

Program wyborczy - Materiał Wyborczy Marzeny Czubaj-Gancarz (cz. 4)

Gmina Tomaszów LubelskiWybory 2018
 • 18.10.2018
 • Administrator
 • 0
Film
Wywiad z Ryszardem Sobczukiem - kandydatem na Urząd Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego

Wywiad z Ryszardem Sobczukiem - kandydatem na Urząd Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego

Miasto Tomaszów LubelskiWybory 2018
 • Dzisiaj 19:00
Film
Debata kandydatów na urząd Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
Bardzo popularne Musisz zobaczyć!

WIDEO. Debata kandydatów na urząd Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Miasto Tomaszów LubelskiWybory 2018Filmy
 • 16.10.2018
 • Redakcja
 • 3
Debata na żywo! Kandydaci na urząd Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski odpowiadają na pytania
Bardzo popularne Musisz zobaczyć!

Debata na żywo! Kandydaci na urząd Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski odpowiadają na pytania

Miasto Tomaszów LubelskiWybory 2018
 • 15.10.2018
 • Redakcja
 • 0
Ujawniamy cząstkowe wyniki naszego sondażu
Popularne

Wybory 2018 Ujawniamy cząstkowe wyniki naszego sondażu

tomaszowiak.netWybory 2018
 • 12.10.2018
 • Administrator
 • 0
Serwis specjlany Wybory 2018

Sondaż wyborczy 2018

Burmistrz miasta Tomaszów Lubelski
Wszystkich głosów: 337
Reklama Ten baner wyświetlono 5 380 160 razy.
tomaszowiak.tv
Reklama Ten baner wyświetlono 202 829 razy.
Trust Ubezpieczenia
Reklama Ten baner wyświetlono 202 948 razy.
Medcar
Reklama Ten baner wyświetlono 202 598 razy.
Mariola Babiarz Mili Mil
Reklama Ten baner wyświetlono 200 664 razy.
Wasabi Wedding
Zamknij
Wybory Samorządowe 2018