Gmina Tomaszów LubelskiWybory 2018
Gorący temat | 1073 wyświetlenia

Sukcesy 2016-2018 - Materiał Wyborczy Marzeny Czubaj-Gancarz (cz.3)

Sukcesy 2016-2018 - Materiał Wyborczy Marzeny Czubaj-Gancarz (cz.3),

W 2016 roku zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 6.056.689,00 zł, w tym:

 • Z udziałem środków gminy dokonano:
 1. przebudowy 7 kilometrów dróg publicznych na odcinku od Łaszczówki przez Rudę Wołoską, Przeorsk, do granicy Gminy Tomaszów Lubelski w kierunku Jarczowa,
 2. przebudowy dróg publicznych w Pasiekach o długości 994 mb.,
 3. przebudowy dróg publicznych w Ulowie o długości 330 mb,
 4. przebudowy dróg publicznych w Rabinówce o długości 825 mb,
 5. budowy chodników przy drogach powiatowych o łącznej powierzchni 2339,3m²,
 6. budowy chodnika w Rogóźnie przy drodze wojewódzkiej.
 • Przebudowano drogi gminne wraz z oświetleniem ulicznym na ul. Folwarczna, Ogrodowa, Agrestowa, Wiśniowa, Sadowa, Malinowa w miejscowości Rogóźno,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rogóźno na ulicy Folwarcznej i Osterwy dz. Nr 1173/2, 1173/21, 1173/39 – 584 mb,
 • Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Rogóźno na ul. Wojska Polskiego oraz Łaszczówka-Polesie gmina Tomaszów Lubelski (Rogóźno -327 metrów, Łaszczówka – 218 metrów),
 • Przebudowano drogę gminnej nr 111749L w miejscowości Rogóźno Kolonia od km 0+000 do km 0+210 długości 0,210 km,
 • Przeprowadzono modernizację drogi gminnej nr 111771L w miejscowości Typin III etap od km 0+589 do km 1+025 długości 0,436km
 • Dokonano utwardzenia wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111773L Majdanek – Majdan Górny od km 0+000 do km 0+491 długości 0,491 km,
 • Przebudowano drogę gminną nr 111764L od km 1+154 do km 3+015 wraz z przebudową przepustów w km 0+750 i w km 0+934 w miejscowości Jeziernia, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r.
 • Przebudowano drogę gminną nr 111748L w miejscowości Szarowola od km 0+000 do km 0+561 długości 0,561 km,
 • Przebudowano drogę gminną w miejscowości Łaszczówka ul. Wschodnia od km 0+000 do km 0+747 długości 0,747 km,
 • Wybudowano nowe chodniki przy drogach gminnych o łącznej powierzchni 1282,9m²,
 • Przebudowano drogi gminne (I etap) w Rudzie Wołoskiej ul. Polna dł. 1,117 km,  Spokojna dł. 0,583 km,
 • Przebudowano drogę gminną w miejscowości Łaszczówka ul. Spółdzielcza powierzchnia 318m²,
 • Przebudowano drogę gminną w miejscowości Podhorce (utwardzenie grobli długości 0,220 km) oraz dokonano remontu nawierzchni z kostki brukowej parkingu przy Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej,
 • Przeprowadzono remont drogi gminnej Justynówka – Przecinka o długości 175m.,
 • Utwardzono place przed budynkami OSP o powierzchni 508,40 m² (Rogóźno, Przeorsk, Łaszczówka),
 • Zakupiono autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli,
 • Sporządzono dokumentację do projektów „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski” oraz „Odnawialne źródła energii w gminie Tomaszów Lubelski”.
 • Wybudowano nowe odcinki oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łaszczówka, Rogóźno, Dąbrowa Tomaszowska i Chorążanka.

W wyniku uzgodnień Wójta Gminy z firmą wiatraczną, spółka udzieliła pomocy rzeczowej Gminie finansując budowę dróg gminnych na odcinakach Przeorsk – Nowy Przeorsk długości 2.100 km o wartości 804.375,54 zł oraz przebudowę dróg w Rudzie Wołoskiej przy ulicy Polnej dł. 1,117 km o wartości 294.197,34 zł.


W 2017 roku zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 8.453.981,12 zł, w tym:

 1. Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Rogóźno na ul. Wojska Polskiego oraz Łaszczówka – Polesie gmina Tomaszów Lubelski.
 2. Przebudowa automatyki na przepompowniach w m. Justynówka i Majdanek; w ramach zadania zainstalowano stację podwyższającą ciśnienie w sieci w m. Majdanek.
 3. Przebudowa sieci wodociągowej na Syndykówce; w ramach zadania wykonano prace projektowe oraz zbudowano sieć wodociągową.
 4. Wykonanie sieci wodociągowej w Rabinówce; w ramach zadania wybudowano sieć wodociągową.
 5. Wykonanie prac projektowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łaszczówce i Sabaudii.
 6. Budowa przyłącza wodociągowego do obiektu świetlicy wiejskiej w m. Pasieki.
 7. Przebudowa drogi gminnej nr 111761L Przeorsk-Ruda Żelazna od km 0+000 do km 2+480 dł. 2,480 km.
 8. Modernizacja drogi gminnej nr 111773L dojazdowej do gruntów rolnych w m. Majdanek od km 0+020 do km 0+460.
 9. Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski, w ramach tego zadania zostały wykonane:

– projekt drogi gminnej Sabaudia – Majdanek,
– mapy drogi gminnej Sabaudia Majdanek,
– przebudowa drogi ul. Spokojna i Polna w Rudzie Wołoskiej,
– przebudowa drogi gminnej (bocznej) ul. Folwarczna,
– przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Łaszczówce,
– przebudowa drogi gminnej w Podhorcach,
– przebudowa drogi gminnej ul. Księdza Skorupki w Rogóźnie,
– przebudowa drogi gminnej Wieprzowe Jezioro,
– utwardzenie drogi gminnej płytami w Justynówce,
– utwardzenie drogi gminnej płytami Typin,
– budowa chodników przy drogach gminnych; ogółem wybudowano 3.926,17 mkw. chodników.

 1. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 111584 L od km0+220 do km0+385, od km 0+530 do km 0+720 w m. Wieprzowe Jezioro,
 2. Przebudowa drogi Jeziernia – Zagrządki.
 3. Wykup gruntów przez gminę na prowadzenie statutowej działalności, zadanie wykonano za kwotę 22.891,61 zł
 4. Wykonano dokumentację projektową na zadanie „Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym”, którą złożono do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 5. Wykonano dokumentację projektową na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski – etap II, którą złożono do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 6. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w m. Jeziernia gm. Tomaszów Lubelski.
 7. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ruda Wołoska, Majdan Górny, Chorążanka, Rogóźno, Klekacz, Jeziernia, Górno, Rabinówka, Łaszczówka, w ramach zadania wykonano projekty i roboty budowlane na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Tomaszów Lubelski.
 8. Postawienie lamp elektrycznych przy drodze wewnętrznej w Dąbrowie Tomaszowskiej.
 9. Zakup wiat przystankowych – zakupiono 8 wiat przystankowych,
 10. Wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej tzw. „Zieleni”,
 11. Przygotowanie projekt budowlany zadania „Budowa w świetlicy w Szarowoli”, który złożono do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 12. Przebudowa dojazdu do świetlicy w Przeorsku,
 13. Wykonanie ogrzewania oraz instalacji wodnokanalizacyjnej w świetlicy w Nowej Wsi

W 2018 roku zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 12.061.059,53 zł, w tym:

 • Budowa drogi gminnej nr 111753L na odcinku Sabaudia – Majdanek.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 111757L w miejscowości Typin.
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w Szarowoli.
 • Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski.
 • Budowa drogi i chodnika przy drodze wojewódzkiej w Sabaudii.
 • Wykonanie dokumentacji budowy drogi Przeorsk-Ruda Żelazna II etap.
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łaszczówka- Kolonia.
 • Budowa sieci kanalizacyjnej ulica Józefowska w Rogóźnie.
 • Przebudowa ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze.
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym budynków Szkół Podstawowych w Podhorcach i Szarowoli oraz świetlicy środowiskowej w Majdanku.
 • Budowa zewnętrznej windy przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Szarowoli.
 • Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
 • Zakup rębaka.
 • Zakup cylindra rozpierającego i motopompy dla jednostki OSP

Prześlij swój komunikat wyborczy na kontakt@tomaszowiak.net
Komentarze
Liczba komentarzy 0
  Brak komentarzy
Dodaj komentarz

Może Cię zainteresować

30 dni na usunięcie plakatów i haseł wyborczych

Wybory 2018. 30 dni na usunięcie plakatów i haseł wyborczych

Miasto Tomaszów LubelskiWybory 2018
 • 28.11.2018
 • tomekwatly
Wojciech Żukowski Burmistrzem Tomaszowa Lubelskiego
Bardzo popularne Musisz zobaczyć!

Wybory 2018. Wojciech Żukowski Burmistrzem Tomaszowa Lubelskiego

Miasto Tomaszów LubelskiWybory 2018
 • 22.10.2018
 • Administrator
Wyniki wyborów samorządowych 2018 - Gminy powiatu tomaszowskiego
Bardzo popularne Musisz zobaczyć!

Wyniki. Wyniki wyborów samorządowych 2018 - Gminy powiatu tomaszowskiego

Wybory 2018
 • 22.10.2018
 • Administrator
Wyniki sondażu - zobacz kogo typowali czytelnicy tomaszowiak.net
Popularne

Wybory 2018. Wyniki sondażu - zobacz kogo typowali czytelnicy tomaszowiak.net

Miasto Tomaszów Lubelskitomaszowiak.netWybory 2018
 • 19.10.2018
 • Administrator
Film
Wywiad z Ryszardem Sobczukiem - kandydatem na burmistrza Tomaszowa Lubelskiego
Popularne

Wideo. Wywiad z Ryszardem Sobczukiem - kandydatem na burmistrza Tomaszowa Lubelskiego

Miasto Tomaszów LubelskiWybory 2018Filmy
 • 19.10.2018
 • Administrator
Zamknij