Reklama Ten baner wyświetlono 32 418 razy.
Krzysztof Jaremko - Wybory 2018

Sukcesy 2016-2018 - Materiał Wyborczy Marzeny Czubaj-Gancarz (cz.3)

Sukcesy 2016-2018 - Materiał Wyborczy Marzeny Czubaj-Gancarz (cz.3),

W 2016 roku zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 6.056.689,00 zł, w tym:

 • Z udziałem środków gminy dokonano:
 1. przebudowy 7 kilometrów dróg publicznych na odcinku od Łaszczówki przez Rudę Wołoską, Przeorsk, do granicy Gminy Tomaszów Lubelski w kierunku Jarczowa,
 2. przebudowy dróg publicznych w Pasiekach o długości 994 mb.,
 3. przebudowy dróg publicznych w Ulowie o długości 330 mb,
 4. przebudowy dróg publicznych w Rabinówce o długości 825 mb,
 5. budowy chodników przy drogach powiatowych o łącznej powierzchni 2339,3m²,
 6. budowy chodnika w Rogóźnie przy drodze wojewódzkiej.
 • Przebudowano drogi gminne wraz z oświetleniem ulicznym na ul. Folwarczna, Ogrodowa, Agrestowa, Wiśniowa, Sadowa, Malinowa w miejscowości Rogóźno,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rogóźno na ulicy Folwarcznej i Osterwy dz. Nr 1173/2, 1173/21, 1173/39 – 584 mb,
 • Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Rogóźno na ul. Wojska Polskiego oraz Łaszczówka-Polesie gmina Tomaszów Lubelski (Rogóźno -327 metrów, Łaszczówka – 218 metrów),
 • Przebudowano drogę gminnej nr 111749L w miejscowości Rogóźno Kolonia od km 0+000 do km 0+210 długości 0,210 km,
 • Przeprowadzono modernizację drogi gminnej nr 111771L w miejscowości Typin III etap od km 0+589 do km 1+025 długości 0,436km
 • Dokonano utwardzenia wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111773L Majdanek – Majdan Górny od km 0+000 do km 0+491 długości 0,491 km,
 • Przebudowano drogę gminną nr 111764L od km 1+154 do km 3+015 wraz z przebudową przepustów w km 0+750 i w km 0+934 w miejscowości Jeziernia, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r.
 • Przebudowano drogę gminną nr 111748L w miejscowości Szarowola od km 0+000 do km 0+561 długości 0,561 km,
 • Przebudowano drogę gminną w miejscowości Łaszczówka ul. Wschodnia od km 0+000 do km 0+747 długości 0,747 km,
 • Wybudowano nowe chodniki przy drogach gminnych o łącznej powierzchni 1282,9m²,
 • Przebudowano drogi gminne (I etap) w Rudzie Wołoskiej ul. Polna dł. 1,117 km,  Spokojna dł. 0,583 km,
 • Przebudowano drogę gminną w miejscowości Łaszczówka ul. Spółdzielcza powierzchnia 318m²,
 • Przebudowano drogę gminną w miejscowości Podhorce (utwardzenie grobli długości 0,220 km) oraz dokonano remontu nawierzchni z kostki brukowej parkingu przy Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej,
 • Przeprowadzono remont drogi gminnej Justynówka – Przecinka o długości 175m.,
 • Utwardzono place przed budynkami OSP o powierzchni 508,40 m² (Rogóźno, Przeorsk, Łaszczówka),
 • Zakupiono autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli,
 • Sporządzono dokumentację do projektów „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski” oraz „Odnawialne źródła energii w gminie Tomaszów Lubelski”.
 • Wybudowano nowe odcinki oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łaszczówka, Rogóźno, Dąbrowa Tomaszowska i Chorążanka.

W wyniku uzgodnień Wójta Gminy z firmą wiatraczną, spółka udzieliła pomocy rzeczowej Gminie finansując budowę dróg gminnych na odcinakach Przeorsk – Nowy Przeorsk długości 2.100 km o wartości 804.375,54 zł oraz przebudowę dróg w Rudzie Wołoskiej przy ulicy Polnej dł. 1,117 km o wartości 294.197,34 zł.


W 2017 roku zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 8.453.981,12 zł, w tym:

 1. Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Rogóźno na ul. Wojska Polskiego oraz Łaszczówka – Polesie gmina Tomaszów Lubelski.
 2. Przebudowa automatyki na przepompowniach w m. Justynówka i Majdanek; w ramach zadania zainstalowano stację podwyższającą ciśnienie w sieci w m. Majdanek.
 3. Przebudowa sieci wodociągowej na Syndykówce; w ramach zadania wykonano prace projektowe oraz zbudowano sieć wodociągową.
 4. Wykonanie sieci wodociągowej w Rabinówce; w ramach zadania wybudowano sieć wodociągową.
 5. Wykonanie prac projektowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łaszczówce i Sabaudii.
 6. Budowa przyłącza wodociągowego do obiektu świetlicy wiejskiej w m. Pasieki.
 7. Przebudowa drogi gminnej nr 111761L Przeorsk-Ruda Żelazna od km 0+000 do km 2+480 dł. 2,480 km.
 8. Modernizacja drogi gminnej nr 111773L dojazdowej do gruntów rolnych w m. Majdanek od km 0+020 do km 0+460.
 9. Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski, w ramach tego zadania zostały wykonane:

– projekt drogi gminnej Sabaudia – Majdanek,
– mapy drogi gminnej Sabaudia Majdanek,
– przebudowa drogi ul. Spokojna i Polna w Rudzie Wołoskiej,
– przebudowa drogi gminnej (bocznej) ul. Folwarczna,
– przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Łaszczówce,
– przebudowa drogi gminnej w Podhorcach,
– przebudowa drogi gminnej ul. Księdza Skorupki w Rogóźnie,
– przebudowa drogi gminnej Wieprzowe Jezioro,
– utwardzenie drogi gminnej płytami w Justynówce,
– utwardzenie drogi gminnej płytami Typin,
– budowa chodników przy drogach gminnych; ogółem wybudowano 3.926,17 mkw. chodników.

 1. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 111584 L od km0+220 do km0+385, od km 0+530 do km 0+720 w m. Wieprzowe Jezioro,
 2. Przebudowa drogi Jeziernia – Zagrządki.
 3. Wykup gruntów przez gminę na prowadzenie statutowej działalności, zadanie wykonano za kwotę 22.891,61 zł
 4. Wykonano dokumentację projektową na zadanie „Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym”, którą złożono do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 5. Wykonano dokumentację projektową na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski – etap II, którą złożono do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 6. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w m. Jeziernia gm. Tomaszów Lubelski.
 7. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ruda Wołoska, Majdan Górny, Chorążanka, Rogóźno, Klekacz, Jeziernia, Górno, Rabinówka, Łaszczówka, w ramach zadania wykonano projekty i roboty budowlane na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Tomaszów Lubelski.
 8. Postawienie lamp elektrycznych przy drodze wewnętrznej w Dąbrowie Tomaszowskiej.
 9. Zakup wiat przystankowych – zakupiono 8 wiat przystankowych,
 10. Wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej tzw. „Zieleni”,
 11. Przygotowanie projekt budowlany zadania „Budowa w świetlicy w Szarowoli”, który złożono do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 12. Przebudowa dojazdu do świetlicy w Przeorsku,
 13. Wykonanie ogrzewania oraz instalacji wodnokanalizacyjnej w świetlicy w Nowej Wsi

W 2018 roku zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 12.061.059,53 zł, w tym:

 • Budowa drogi gminnej nr 111753L na odcinku Sabaudia – Majdanek.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 111757L w miejscowości Typin.
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w Szarowoli.
 • Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski.
 • Budowa drogi i chodnika przy drodze wojewódzkiej w Sabaudii.
 • Wykonanie dokumentacji budowy drogi Przeorsk-Ruda Żelazna II etap.
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łaszczówka- Kolonia.
 • Budowa sieci kanalizacyjnej ulica Józefowska w Rogóźnie.
 • Przebudowa ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze.
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym budynków Szkół Podstawowych w Podhorcach i Szarowoli oraz świetlicy środowiskowej w Majdanku.
 • Budowa zewnętrznej windy przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Szarowoli.
 • Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
 • Zakup rębaka.
 • Zakup cylindra rozpierającego i motopompy dla jednostki OSP

Prześlij swój komunikat wyborczy na kontakt@tomaszowiak.net
Komentarze
Liczba komentarzy 0
  Brak komentarzy
Dodaj komentarz

Może Cię zainteresować

Program wyborczy - Materiał Wyborczy Marzeny Czubaj-Gancarz (cz. 4)

Program wyborczy - Materiał Wyborczy Marzeny Czubaj-Gancarz (cz. 4)

Gmina Tomaszów LubelskiWybory 2018
 • 18.10.2018
 • Administrator
 • 0
Film
Wywiad z Ryszardem Sobczukiem - kandydatem na Urząd Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego

Wywiad z Ryszardem Sobczukiem - kandydatem na Urząd Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego

Miasto Tomaszów LubelskiWybory 2018
 • Dzisiaj 19:00
Film
Debata kandydatów na urząd Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
Bardzo popularne Musisz zobaczyć!

WIDEO. Debata kandydatów na urząd Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Miasto Tomaszów LubelskiWybory 2018Filmy
 • 16.10.2018
 • Redakcja
 • 3
Debata na żywo! Kandydaci na urząd Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski odpowiadają na pytania
Bardzo popularne Musisz zobaczyć!

Debata na żywo! Kandydaci na urząd Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski odpowiadają na pytania

Miasto Tomaszów LubelskiWybory 2018
 • 15.10.2018
 • Redakcja
 • 0
Ujawniamy cząstkowe wyniki naszego sondażu
Popularne

Wybory 2018 Ujawniamy cząstkowe wyniki naszego sondażu

tomaszowiak.netWybory 2018
 • 12.10.2018
 • Administrator
 • 0
Serwis specjlany Wybory 2018

Sondaż wyborczy 2018

Burmistrz miasta Tomaszów Lubelski
Wszystkich głosów: 337
Reklama Ten baner wyświetlono 5 380 164 razy.
tomaszowiak.tv
Reklama Ten baner wyświetlono 202 858 razy.
Trust Ubezpieczenia
Reklama Ten baner wyświetlono 202 624 razy.
Mariola Babiarz Mili Mil
Reklama Ten baner wyświetlono 202 974 razy.
Medcar
Reklama Ten baner wyświetlono 200 689 razy.
Wasabi Wedding
Zamknij
Wybory Samorządowe 2018