Reklama Ten baner wyświetlono 19 060 razy.
Agrotex

Projekt społeczne. „Aktywny senior w Gminie Tomaszów Lubelski”

„Aktywny senior w Gminie Tomaszów Lubelski”,
Reklama Ten baner wyświetlono 9 984 339 razy.
Bank Spółdzielczy Top
Gmina Tomaszów Lubelski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywny senior w Gminie Tomaszów Lubelski”.

Seniorzy w ramach projektu spotykają się cyklicznie w Wiejskim Domu Kultury w Majdanie Górnym. Aktywnie uczestniczą w zajęciach z trenerami, dzięki temu mogą wspólnie rozwijać swoje pasje, zainteresowania, a także zwiększyć aktywność fizyczną i społeczną. Ponadto otrzymują wsparcie terapeutyczne i prawne, następuje zwiększenie dostępu do edukacji kulturalnej oraz podniesienie kompetencji ICT osób starszych.

Powyższe cele są realizowane poprzez cykl zajęć, warsztatów, szkoleń, wykładów, wyjazdów i poradnictwa.

Projekt obejmuje:
- Zajęcia integracyjne pt. „Dla wspólnej integracji – dodajmy życia do lat”
- Zajęcia prozdrowotne pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”
- Zajęcia pt. „Komunikacja seniora w Internecie”
- Zajęcia w zakresie bezpieczeństwa i poradnictwa prawnego
- Zajęcia rozwijające zainteresowania „Edukacja kulturalna”.
Celem projektu jest poprawienie dostępności i jakości usług społecznych dla 30 osób (20K, 10M) w tym 4 os. z niepełnosprawnościami (3K, 1M) niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Gminy Tomaszów Lubelski do realizacji zintegrowanych usług społecznych o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym w okresie od 01 sierpnia 2018 do 31 lipca 2020 r.
Projekt pn. „Aktywny senior w Gminie Tomaszów Lubelski” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0043/18.
Dofinansowanie projektu z UE: 282 675,00 zł.
Wartość projektu: 304 675,00 zł.
Koordynator projektu: Joanna Pawelczyk
Specjalista ds. sprawozdawczości: Ewelina Kowalska.
  • Autor Redakcja
  • Dodane 3 months wcześniej
Komentarze
Liczba komentarzy 0
    Brak komentarzy
Dodaj komentarz

Najważniejsze komentarze
W tym tygodniu

Zamknij