Reklama Ten baner wyświetlono 209 779 razy.

Wiadomości

Gorący temat | 3711 wyświetlenia

Czym jest i jak obliczyć skonto?

13 maj 2019 16:26
Czym jest i jak obliczyć skonto?, nadesłane
nadesłane

AUTO EURO SA

W naszej ofercie znajdą państwo produkty wielu markowych producentów części zamiennych do waszego auta.
Rolnicza 1, Tomaszów Lubelski 22-600
Skonto to procentowy rabat udzielany od wartości brutto danego towaru lub usługi. Jest on naliczany wtedy, gdy kontrahent dokona zapłaty przed wyznaczonym terminem. Wysokość rabatu pod postacią skonta jest zależna od daty, w której opłata została uiszczona. Jeżeli kontrahent dokona jej w terminie 7 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży, skonto wyniesie 3 proc. W jaki sposób obliczyć rabat pod postacią skonta?
 
 
Co to jest skonto?
 
Skonto to definicja określająca procentowy rabat od wartości sprzedaży. Jest on naliczany w zamian za wcześniejszą zapłatę w ramach określonego terminu. Zazwyczaj skonto znajduje zastosowanie podczas ustalania warunków płatności dostawców towaru. Zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skonto nie może stanowić części kosztów uzyskania przychodów.
 
Skonto to dobrowolne rozwiązanie, z którego może skorzystać sprzedawca. Udziela on go kontrahentowi, który za zamówioną usługę lub towar zapłacił gotówką przed terminem wyznaczonym w umowie. Skonto ma charakter warunkowy. Co to oznacza? Zasady dotyczące jego udzielenia powinny zostać ustalone pomiędzy stronami, podobnie jak w przypadku szybkiej pożyczki.
 
Ważne! Udzielenie skonta jest związane z obowiązkiem rozliczenia podatkowego, podobnie jak w przypadku podatku od pożyczki od osoby prywatnej oraz wystawieniem faktury korygującej.
 
 
Skonto na fakturze - jak obliczyć wysokość rabatu?
 
Przedsiębiorca, który udziela skonta swojemu klientowi, jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na fakturze. Taki obowiązek wynika z art. 106e ust.1 pkt. 10 Ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przytoczoną ustawą, na fakturze powinny zostać umieszczone informacje dotyczące wysokości uwzględnionych rabatów. Odnotowanie faktu udzielenia zniżki to za mało!
 
Art. 106e Ustawy o podatku od towarów i usług
 
Elementy faktury
 
1.Faktura powinna zawierać:
 
10)kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 
Przykład: Za wybraną usługę przedsiębiorca wystawił fakturę na kwotę w wysokości 2000 zł brutto. Kwota netto wynosi wówczas 1626, 02 zł, a kwota VAT jest równa 373, 98 zł przy stawce VAT w wysokości 23 proc. Przedsiębiorca oferuje wówczas kontrahentowi 3 proc. skonta wartości brutto. Jeżeli wystawca faktury ustanowił, iż zapłata powinna zostać uregulowana w przeciągu 30 dni, a jej płatność nastąpiła po 7 dniach, wówczas stosuje się skonto w wysokości 3 proc od wartości brutto.

2000 zł * 0,03 = 60 zł

2000 zł - 60 zł = 1940 zł
 
Z powyższych równań wynika, iż rabat pod postacią skonta wynosi 60 zł.
 
Jeżeli kontrahent dokona płatności w terminie 15 dni, skonto będzie wówczas wynosić 4 proc wartości brutto.

2000 zł * 0,04 = 80 zł

2000 zł - 80 zł = 1920 zł.
 
W tym przypadku wysokość udzielonego rabatu będzie równa 80 zł.
 
 
Rozliczenie i podatek VAT
 
Rozliczenie skonta powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym (kwartale lub miesiącu), w którym została dokonana pierwotna transakcja. Jeśli podatnik w momencie złożenia deklaracji VAT - 7 nie jest w stanie przewidzieć, czy formalności dotyczące udzielenia skonta zostaną spełnione, powinien złożyć deklarację, w której umieści pełne kwoty wynikające z faktury. Jeżeli rabat pod postacią skonta zostanie uznany, podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia stosownej korekty.
 
Przykład: Przedsiębiorca sprzedał towar o wartości 2000 zł brutto (1626,02 zł netto i 373, 98 kwota VAT) w sierpniu. Klient otrzymał skonto w wysokości 4 proc. kwoty brutto w przypadku przedterminowej zapłaty. Uregulował on opłatę we wrześniu, a warunki dotyczące skonta zostały formalnie spełnione. Co z tego wynika? Podatnik powinien w sierpniu wykazać w ewidencji VAT oraz deklaracji VAT wartość pomniejszoną o rabat pod postacią skonta:
 • *kwota netto: 1626 zł *0,04 = 65,04 zł, czyli 1626 zł - 65,04 zł = 1560, 96 zł,
 • *kwota VAT: 374 zł * 0,04 = 14,96 zł, czyli 374 zł - 14,96 zł = 359, 04 zł.
 
*Kwoty zostały podane w przybliżeniu.
 
 
Skonto a konieczność wystawienia faktury korygującej
 
Zgodnie z art. 29a ustawy 7 Ustawy o VAT, opodatkowaniu nie podlegają kwoty stanowiące obniżkę cen pod postacią rabatu udzielonego na skutek wcześniejszej zapłaty. Wtedy to kwota udzielonego rabatu powinna zostać wskazana na fakturze. Ustawa o VAT zobowiązuje podatnika do wystawienia faktury korygującej wtedy, gdy po wystawieniu faktury, został udzielony rabat (art. 106j ust. 1 pkt 1). Wystawienie faktury korygującej nie jest konieczne, jeżeli zapłaty dokonano przed wystawieniem faktury pierwotnej za zakup towarów.
 
Przykład: Podatnik sprzedał towar 1 lipca 2015 roku, którego wartość wynosi 2500 zł brutto. Strony zgodnie ustaliły, że wysokość skonta będzie w tym przypadku równa 4 proc. wartości brutto (100 zł), jeżeli kontrahent dokona płatności do 10 lipca 2015 roku. Uiścił on opłatę w określonym terminie, czyli warunki skonta zostały spełnione.
 
Faktura na zakupiony towar została wystawiona w dniu sprzedaży, czyli 1 lipca 2015 roku. Zawarto w niej informację dotyczącą udzielonego skonta. Kontrahent dokonał zapłaty za towar w określonym terminie, dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, należy wystawić fakturę korygującą na wartość skonta.

mat.: Adam Konieczny

Może Cię zainteresować

Programowanie – zawodem przyszłości

Programowanie – zawodem przyszłości

Wywiad z Pawłem Wójcikiem – nauczycielem programowania w Technikum „New Techn...
 • 02.06.2020
Czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem

Czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem

W środę (27 maja br.) premier Mateusz Morawiecki ogłosił czwarty etap znoszen...
 • 27.05.2020
 • Redakcja
Zawody przyszłości w Technikum „New Technology” w Zamościu

Zawody przyszłości w Technikum „New Technology” w Zamościu

Informatyzacja, algorytmika, robotyzacja to trendy, które z każdym rokiem wyw...
 • 24.05.2020
„Mundurówka” to nauka poprzez działanie

„Mundurówka” to nauka poprzez działanie

Sztuki walki, ćwiczenia na strzelnicy, musztra, zajęcia na poligonie oraz nau...
 • 21.05.2020
 • Redakcja
Komisja Europejska nie da popalić smakowych, mentolowych i klikanych papierosów

Komisja Europejska nie da popalić smakowych, mentolowych i klikanych papierosów

Uwaga palacze! Dziś ze sprzedaży zostają wycofane papierosy mentolowe, smakow...
 • 20.05.2020
 • Redakcja
Kształcenie uczniów w zawodzie informatyka to dziś za mało

Kształcenie uczniów w zawodzie informatyka to dziś za mało

Wywiad z Agnieszką Macek – założycielką Technikum „New Technology” w Zamościu...
 • 18.05.2020

Komentarze (0 komentarz)

 • Żadne komentarze nie zostały dodane.


TOMASZÓW LUBELSKI
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się .