Aktualności
Więcej

Obawiam się, że pracodawca zechce zaświadczenia o niekaralności - Zapytaj Adwokata #4

29 marzec 2021 10:23
0
Obawiam się, że pracodawca zechce zaświadczenia o niekaralności - Zapytaj Adwokata #4 fot. pixabay.com

W przeciągu ostatniego tygodnia dwie osoby zwróciły się z prośbą o pomoc.

Pan Łukasz napisał:

"Toczy się przeciwko mnie sprawa w sądzie karnym. W kwietniu ma zapaść wyrok. Co mogę zrobić jeśli będzie dla mnie niekorzystny?"

Panie Łukaszu, pierwszą i najważniejszą czynnością, jaką należy podjąć w przypadku niekorzystnego orzeczenia, będzie złożenie do sądu wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia. Jest to bardzo istotne, często bowiem zdarza się, że oskarżony czy też oskarżyciel posiłkowy błędnie czekają na otrzymanie wyroku pocztą zakładając, że dopiero wtedy rozpoczyna bieg termin na złożenie wniosku o uzasadnienie. Po tym, gdy otrzyma Pan pocztą treść wyroku wraz ze sporządzonym przez sąd uzasadnieniem tego rozstrzygnięcia, rozpocznie swój bieg termin na wniesienie apelacji. Jeżeli tocząca się przeciwko Panu sprawa dotyczy wykroczenia (w sygnaturze litera "W", np. "II W 1/21", w treści wyroku jest Pan z kolei "obwinionym" ), to ma Pan 7 dni na złożenie środka odwoławczego. W przypadku spraw karnych (w sygnaturze litera "K", np. "II K 1/21", zaś w treści wyroku jest Pan określony jako "oskarżony" ), termin na wniesienie apelacji wynosi 14 dni. Środek odwoławczy wnosi się do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok, tj. np. jeśli wyrok wyda Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, to pismo składa Pan w tym sądzie, a adresuje je do Sądu Okręgowego w Zamościu za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim. Apelacja w sprawach karnych zwolniona jest od opłat.

Pan Krzysztof napisał:

"W 2019 roku zostałem skazany na karę grzywny. Aktualnie staram się o pracę w urzędzie. Obawiam się, że pracodawca zechce zaświadczenia o niekaralności. Czy po dwóch latach jestem jeszcze osobą karaną?"

Panie Krzysztofie, odpowiedź na Pana pytanie znajduje się w art. 107§4a kodeksu karnego, z treści którego wynika, że w razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Jeżeli zatem w 2019 roku zapłacił Pan orzeczoną karę grzywny, nastąpiło zatarcie skazania, tj. jest Pan osobą niekaraną. Taka treść znajdzie się w zaświadczeniu o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. W innym wypadku niestety w dalszym ciągu będzie figurował wpis o skazaniu w sprawie, w której orzeczono wobec Pana karę grzywny.

Imiona czytelników zostały zmienione.

Odpowiedzi udzielił Adwokat Michał Stańczuk


Redakcja:

Czytelniku! Jeżeli masz pytania natury prawnej i potrzebujesz porady tym w zakresie prześlij wiadomość na:  kontakt@tomaszowiak.net

Za tydzień w poniedziałek przedstawimy kolejne odpowiedzi i porady. Gwarantujemy pełną anonimowość. 

Kontakt
Tagi
Komentarze
Guest

Reklama Ten baner wyświetlono 604 087 razy.
Kosiorski.pl - strony internetowe